1.4. Паметник на загиналите от с. Долна Секирна във войните от 1912 – 1918 г.
А Н К Е Т Н А  К А Р Т А  №6

 

1.

Наименование

Паметник на загиналите във войните от 1912-1918 г.

2.

Местоположение

с. Долна Секирна, община Брезник

3.

Точно място, на което се намира

Издигнат в западната част на селото

4.

Какъв е паметника

Войнишки,

включен в списъка на официално утвърдената категория паметници, на които се отдава военна чест.

5.

Размери, описание

180/80/80 см. ; четиристенна пирамидална форма

6.

От какъв материал е направен

камък

7.

Проектант и изпълнител

По инициатива на запасното подофицерско дружество “Цар Симеон”

8.

Дата на откриване /от кого/

Построен и открит през 1930 г.

9.

Каква сума е изразходвана за построяването

-

10.

Чия собственост е паметника и земята, на която е построен

общинска

11.

Какво събитие увековечава

Загиналите от с. Долна Секирна във войните от 1912 – 1918 г.

12.

Кога се чества паметника и с какво мероприятие

-

13.

Надписи на паметника

Допълнително поставен надпис на загинал ефрейтор при Драва през м. март 1945 г.

14.

Списък на убитите

Приложение № 6А

15.

Снимка

Приложение № 6

16.

Състояние /описание/

Отлично      Добро Лошо      Разрушен

 

Приложение № 6 А

СПИСЪК

на убитите във войните от 1912-1818 г. от с. Долна Секирна

/ имената са изписани от всички страни на паметника/

ИЗТОК:

1912 г.

1.      Зарко Стоянов – 10.ХІ

2.      Стаменко Илиев – 9.ХІ.

1913 г.

3.Никола Мацев – 4.ІІІ

4.Марин Пейчев – 12.VІ.

5.Никола Маков – 6.VІІ.

6.Симеон Бонев – 17.VІІ.

7.Илко Банков – 1.ІІІ.

8.Стамен Деянов – 1.VІ.

9.Алекси Дойчев – 6.ІІІ.

 

“ В чест на героите загинали 1912-1918 г. за Отечеството от с. Долна Секирна.”

Майстор

С. Милев от с. Калище

СЕВЕР:

Асен Рангелов Александров

Роден юли 1922 год.

Падна геройски за Родината при

Дравско средище – Чаковско

1945 г.

1913 г.

10. Петър Илиев – 14.V.

11. Мино Дойчинов – 30.ІІ.

12. Танчо Николов – 26.ІV.

13. Стаменко Арсов – 20.VІІ.

14. Стоянчо Костадинов

15. Георги Антонов – 28.VІІ.

1915 г.

16. Цветко Марков – 17.ХІ.

17. Сандо Рангелов – 18.Х.

1916 г.

18. Симо Янев – 15.Х.

 

Дарители – семействата на убитите и селяните

ЗАПАД:

1917 Г.

19. Рангел Стоилов – 22.Х.

20. Манол Бонев – 27.V.

21. Александър Кръстев – 27. V.

22. Йордан Аризанов -. 22.ХІІ.

23. Стоян Рангелов – 27.V.

24. Славчо Георгиев – 14.V.

1918 г.

26. Евтим Андонов – 10.ІІІ.

27. Викенти Антонов – 8.Х.

 

“По инициативата на запасното подофицерско др-во  “Цар Симеон” 1930 г.”

ЮГ:

1918 г.

28. Раде Деянов – 9.VІІ.

29. Иван Деянов – 7.І.

30. Дико Васев – 27.Х.

31. Ваца Дойчев – 18.VІІ.

32.Стамен Стоименов – 25.VІІІ.

33. Георги Илиев – 9. VІІІ.

34. Тако Арсов – 18.VІІ.

35. Маринко Янчев – 24.ХІІ.

с. Станьовци, Брезнишко

36. Стаменко Стоименов – 6.VІІ.1913 г.

37. Милан Спасов – 19.Х.1916 г.

38. Ванко Спасов – 12.V.1917 г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия