1.5. Паметник на загиналите във войните /1912-1918 г./ и /1944-1945 г./, с. Горно Романци, община Брезник


А Н К Е Т Н А  К А Р Т А  № 5

1.

Наименование

Паметник на загиналите във войните от 1912-1918 г. и 1944-1945 г.

2.

Местоположение

с. Горно Романци, община Брезник

3.

Точно място, на което се намира

Издигнат е на височина над училището /бивше/

4.

Какъв е паметника

Войнишки, принадлежи към категорията паметници, на които се отдава военна чест.

5.

Размери, описание

150/50/50 см.

6.

От какъв материал е направен

Дялан камък

7.

Проектант и изпълнител

-

8.

Дата на откриване /от кого/

-

9.

Каква сума е изразходвана за построяването

-

10.

Чия собственост е паметника и земята, на която е построен

Общинска

11.

Какво събитие увековечава

Загиналите от с. Горно Романци във войните 1912-1918 г. и 1955-1945 г.

12.

Кога се чества паметника и с какво мероприятие

-

13.

Надписи на паметника

“От признателните родители  и селяни за спомен на геройски загиналите войници от Горно Романци през войните от 1012-1918 г.”  / надписа е на лицевата страна; на лявата и дясната страна са изписани имената на убитите/

14.

Списък на убитите

Приложение № 5А

15.

Снимка

Приложение № 5

16.

Състояние /описание/

Нуждае се от възстановителни ремонтни дейности

 

Приложение №4

Списък на убитите / изписани  на лицевата част и от двете страни на паметника/

ЛИЦЕ:

Подофицери братя Петър и Димитър Андрееви

Подофицер Ставри Димитров

Подофицер Боян Георгиев

Войници

Васа Георгиев

Веселин Илиев

Зеновил Кузев

Зара и Милан Соколови

Така Василев

Борис Котев

Борис Соколов

Иван Милошев

Петър георгиев

 

ЛЯВО:

Майор Михайл Петров – род. 1888 г.

Подпоручик Георги Григоров – рад. На 22.02.1892 г.; убит на 13.06.1913 г.

ДЯСНО:

Майор М. Петров

Войници

Арсо Георгиев

Георги Николов

Ст.с. Конрев

Боян Зарев

Горян Стойков

Йота Богданов

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия