3.13. Паметник - костница в памет на падналите герои от с.Егълница през Великите войни 1912-1913г.

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПАМЕТНИК-КОСТНИЦА

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с.Егълница  общ. Ковачевци

 

3.

ТОЧНО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ НАМИРА

Пред сградата на Кметството в с.Егълница в обособена градинка

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

Височина 3,40м. в основата  квадрат 1м.на 1 м.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Бигор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Каменоделна работилница на Симион Минев с. Калища

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

19.03.1921г.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

Няма информация

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна/

Общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА

/война, битка, виден пълководец, герой от войните/

В памет на падналите герои от с.Егълница през Великите войни 1912-1913г.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

03.03., 09.09- Землячески събор на селото

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

Има надписи

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение № 1

Има списък

15.

СНИМКА

Приложение № 2

ДА

16.

СЪСТОЯНИЕ /описание/

Приложение № 3

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Списък на убитите от лявата страна на паметника

Мл. подоф. Алекси Митов

Мл. подоф.Никола Ст. Барбутски

Мл. подоф.Пене Костадинов

Ефр.  Иван Г. Соколов

Редн. Костадин Димитров

Редн. Илия Стойнев

Редн. Димитър Георгиев

Редн. Илия Велинов

Редн. Васил Минев

Загинали за Родината 1940-1945г.

Уред. Георги Л.Диманов

Под.Иван В. Ананиев

Под. Крум П. Митков с .Извор

Под. Анани Л. Араклийски

Ред. Петър А. Тренчев

Слава на героите!

От признателност на Егълничане

Подоф. Георги Найденов

Ефр. Никола Костадинов

Редн. Владимир М. Аризанов

Васил Митев

Георги Стефанов

Тодор Велинов

Иван Митев

Райчо Павлов

Петър Зарев

Георги Антониев

Стоил Николов

Кръсто Митев

Петър Павлов

Костадин Пенев

Глигор Данчев

Георги Митев

Ред. Христо Дяволски

Никола Стоименов

Методи Ников

Милан Стойков

Симион Петров

Алекси Петров

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Общото състояние на паметника е добро, буквите се нуждаят от освежаване, градинката пред паметника от ремонт, оградата да се смени, тъй като е направена от цеви на войнишки пушки и частично липсва. Стълбите са разрушени на места.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия