4.14. Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913, 1915-1918 г., с. Кладница
Анкетна карта

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

паметна плоча

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

с. Кладница, община Перник, област Пернишка

3.

ТОЧНО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ НАМИРА

центъра на селото

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКЪТ (паметник, монумент, костница, военно гробище и др.)

паметна плоча

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

вис. 2 м; шир.  0.90 м;

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ (от кого)

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН (държавна, общинска, частна)

общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА (война, битка, виден пълководец, герои от войните)

Загиналите във войните 1912-1913, 1915-1918 г.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКЪТ И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

 

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ                     Приложение № 1

Приложение № 1

15.

СНИМКА                                        Приложение № 2

 

16.

СЪСТОЯНИЕ 

добро


ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

 
 

1912 - 1913

1915 - 1918

 

ред. Анто В. Горов

подоф. Станой Ил. Митрев

 

-"- Владимир М. Ваташки

подоф. Михаил Антов Горов

 

- Григор Д. Павлов

ред. Александър Ил. Дямин

 

- Дине Маринков

- Боне М. Милов

 

- Иван Т. Тутулов

- Велин Г. Костадинов

 

- Мане М. Петрунов

- Гиго П. Горов

 

- Стоимен Н. Павлев

- Денчо С. Горов

 

- Тодор Д. Павлев

- Йордан Сл. Божов

 

- Христо Ат. Грозданов

- Пейчо В. Неделков

 

- Андрея П. Ваташки

- Цане П. Пянчов

   

- Янко Ст. Павлев

   

- Славе М. Станков

   

- Кирил К. Игнатов

   

- Милан К. Величков

   

- Петър Ц. Янчов

   

- Павел М. Свиркин

   

- Димитър П. Петракиев

   

- Иван Богоев Цветанов

   

- Иван Д. Танев

   

- Стамен М. Михалчев

   

- Стамен М. Милкин

   

- Никола Иванов Йовчов


Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия