4.23. Паметна плоча на Загиналите за родината от с. Бела вода, околия Радомирска 1912-1913, 1915-1918 г.
Анкетна карта

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

паметна плоча

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

кв. Бела вода - гр. Перник, община Перник, област Пернишка

3.

ТОЧНО МЯСТО, НА КОЕТО СЕ НАМИРА

на сградата на старото училище

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКЪТ (паметник, монумент, костница, военно гробище и др.)

паметна плоча

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

1 м х 0.60 м

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ (от кого)

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН (държавна, общинска, частна)

общинска

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА (война, битка, виден пълководец, герои от войните)

Загиналите за родината от с. Бела вода, околия Радомирска 1912-1913, 1915-1918 г.

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКЪТ И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

 

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

 

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ 

Приложение № 1

Да

15.

СНИМКА 

Приложение № 2

ДА

16.

СЪСТОЯНИЕ (описание)            

Приложение № 3

отлично

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

1912 - 1913 г.

редн. Дойчин Господинов Пенев

Деве баир

Георги Стоичков Митин

Калиманско поле

Костадин Дойчинов Булчев

Малгард

Стоичко Веселинов Васев

Свиленград

Захари Стоянов Стоименов

Булаир

Иванчо Динев Сарвански

Велес

Бидин Христов Велев

Бела вода

 

1915 - 1918 г.

ст.подоф. Димитър Стоянов Неделков

Гевгели

ст.подоф. Будин Богданов Вучков

Ниш

мл.подоф. Георги Панов Богданов

Бела вода

редн. Стамен Добренов Лазаров

Бела вода

редн. Мано Тодоров Гьорев

Варна

редн. Варадин Стоименов Николов

Сармусакли
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия