На 15.01.2013г. ще се проведе работна среща за Областната стратегия за интеграция на ромите
Понеделник, 14 Януари 2013 14:28

На 15.01.2013г. (вторник) в Заседателната зала на Областна администрация - Перник ще се проведе работна среща на основния екип, определен със Заповед на областния управител № РД-159 от 03.12.2012г., във връзка с разглеждане на предложения и вземане на решение за представяне пред Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси на готова за утвърждаване от областния управител Областна стратегия за интеграция на ромите.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия