ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ - 26.04.2012 Г
Четвъртък, 03 Май 2012 09:39

На 26 април 2012 г. под председателството на инж. Иво Петров заседава Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, при следния дневен ред:

1.    Представяне на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Плана за действие към нея;

2.    Ролята на здравните и трудови ромски медиатори в изпълнението на приоритетите в политиката на пазара на труда и здравеопазването.

Специално участие в работата на Съвета взе г-н Петър Атанасов, държавен експерт от Секретариата на  Националния съвет за сътрудничество по ЕИВ.

Пред  присъстващите той представи приетите Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Плана за действие към нея.

В момента се изработва Комуникационен план, за да бъде   информирана широката общественост за предприетите  мерки и планираните средства за интеграция на ромите.

Предстои създаването на работна група за правната рамка при прилагането на Стратегията, която ще трябва да определи какви законодателни промени са необходими, за да се реализират заложените приоритети.

Стратегията e приета с Решение на Народното събрание от 01.03.2012 г., което се случва за път изобщо в страна членка на ЕС, което се оценява много високо от международните институции, подчерта Атанасов.

За пореден път участниците  обсъждаха темата за ролята на ромските здравни и трудови медиатори. Назначени са двама здравни посредници – в общините Трън и Радомир. Община Перник отново остава без здравен медиатор за тази година.

Ролята на медиаторите е от особена важност. На национално ниво се обсъждат възможности за въвеждане на ромски социални и образователни такива. 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия