ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЩЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 7 АПРИЛ 2011 г.
Понеделник, 04 Април 2011 14:50

  Съгласно чл. 4, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Областния съвет по енергийна ефективност, утвърден от областния управител на област Перник, на 07.04.2011 г. ( четвъртък ) от 11,00 часа, ще се проведе заседание на Областния съвет по енергийна ефективност при следния дневен ред:

 1. Изготвяне на планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период.

 2. Изпълнение на задълженията по чл. 12 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

 3. Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.

 4. Прилагане на енергоефективни услуги с гарантиран резултат (ESCO услуги) в обществени и административни сгради.

 5.Други.

 Заседанието ще се проведе в конферентната зала ( партер ) на областна администрация на област с административен център гр. Перник.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия