Заседание на Комисията по заетост - 20.01.2014г.

На 20.01.2014 година /понеделник/ от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Перник, ще се проведе работна среща на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие при следния дневен ред:

1. Разглеждане и съгласуване на предложението на РИО – Перник за държавен план – прием в общинските и държавните училища през 2014/2015 г.  в съответствие  с чл. 49, ал.1, т. 1 и т. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 25, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение.

Докладва: г-жа Ваня Коконова, Началник РИО, Перник

2.  Други

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия
ТГС България - Сърбия
ТГС България - Сърбия