10.08.2022
СЪОБЩЕНИЕ                 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК,          Във връзка със Заповед № РД-48 от 8.04.2022г., ви приканвам за постоянна бдителност и активност и за спазването на всички противопожарни правила с цел предотвратяване на пожари в област Перник по време на определения пожароопасен сезон за периода от 15.04.2022г. до 30.11.2022г. включително, в т.ч.: Стриктно спазване на забраните за: паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние...

19.07.2022
ПОКАНАРЕЗЮМЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Реализирана от АГЕНЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ   Основната цел на програмата е насърчаване и подпомагане на работодателите, съответно органите по назначаване, за създаване на условия за заетост, наемане на работа и/или повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания. Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет и се осъществява на територията на Република България. Целевата група...

26.06.2022
Тук може да видите списъкът с класираните участници за Националния събор "Копривщица"- СПИСЪК

08.04.2022
Съгласно заповед  на Областния управител РД- 48/08.04.2022г., периода от 15.04.2022г. до 30.11.2022г. е определен за пожароопасен.ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН ПЕРИОД


04.02.2022
В хода на разговора бяха обсъдени идеи за съвместни инициативи, подобряване на инфраструктурата към възстановените манастири в Област Перник, провеждането на „Църногорския събор“ и други. „Радвам се, че намирате начин православното духовенство да общува от близо с миряните и да намира път към сърцето на всеки. Обновяването на манастири, инициативите, които реализирате през цялата година помагат жителите на областта да се докоснат до духовните ценности“,...

03.08.2022
Указ на Президента на Република БългарияСъобщение за провеждане на консултации с политическите партии

03.08.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с Указ №213 на Президента на Република България за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022г. и насрочване на избори за Народно събрание на 02 октомври 2022г. (обн., ДВ, бр. 77/16.09.2021г.), Решение на Централната избирателна комисия № № 1198-НС от 2 август 2022г и на основание чл. 60 (1) от...19.04.2022
НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД ОТМЕНЯ ПРЕДИШНИ ЗАПОВЕДИ   №  ОМП-1/31.05.21Г., № ОМП-1/22.01.2018Г.; № ОМП-2/30.01.2020Г.; № ОМП-3/30.01.2020Г.; № ОМП-4/ 31.01.2020Г.; И №ОМП- 5/ 03.02.2020Г.ЗАПОВЕД