12.11.2019
Областният управител на област Перник конституира новия Общински съвет на община Перник за мандат 2019 - 2023 г.
Съгласно заповед № И-18/05.11.2019 г. на Областния управител на област Перник, бе проведена първата учредителна сесия на новоизбрания Общински съвет. Ирена Соколова ръководи заседанието, по време на което тържествена клетва положиха кметът Станислав Владимиров и 37-те новоизбрани съветници. Заклеха се и кметовете на шестнадесет кметства: Изток, Църква, Калкас, Бела вода, Богданов дол, Големо Бучино, Драгичево, Кралев дол, Мещица, Рударци, Кладница, Люлин, Дивотино, Батановци, Ярджиловци и Студена.  Губернаторът пожела на всички успешна работа и изрази надежда, че новоизбраните кмет, кметове на населени места и общински съветници ще работят съвестно и прозрачно по изпълнение на поетите обещания и ангажименти. Соколова апелира към вземането на надпартийни...

11.11.2019
Ирена Соколова поздрави новия директор на РДПБЗН – Перник
Областният управител се срещна с временно преназначения на длъжността Директор на Регионална дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението» комисар Борис Борисов. От 1 ноември 2019 г. той изпълнява функциите на своя предшественик комисар Емил Марков след неговото пенсиониране. „Уверена съм, че като доказан професионалист с безспорни качества, ще изпълнявате задачите си на ръководител в поверената Ви дирекция в Перник с необходимата оперативност, отговорност, подготвеност и запазване на добрите практики досега. Надявам се, че бъдещото ни съвместно сътрудничество ще бъде успешно, в името на хората и обществена безопасност.”, сподели на неформалната среща Ирена Соколова. Комисар Борисов е роден на 30.07.1983 г. В системата...

11.11.2019
Преизбраният кмет на Община Радомир Пламен Алексиев положи клетва на първото заседание на новия Общински съвет
Новоизбраният Общински съвет в Радомир, кметът на общината Пламен Алексиев и кметовете на кметствата Друган, Дрен и Извор, избрани на провелите се местни избори, положиха днес клетва пред областния управител на Перник Ирена Соколова. Клетвата произнесе Ирена Соколова на основание чл. 31, ал. 1 от ЗМСМА и беше повторена от встъпилите в длъжност съветници. Губернаторът се обърна към местния Общински съвет, заявявайки че се надява и през новия мандат 2019 – 2023 г. всички съветници заедно да работят и да се ръководят от прагматичността, диалогичността и подкрепата при взимането на важните за общината и нейните жители решения:  „Община Радомир постигна значителни успехи през...

11.11.2019
Областният управител посрещна ученици в държавната администрация участници в инициативата „Мениджъри за един ден" 2019
За поредна година Областна администрация-Перник се включи в Националната инициатива „Мениджър за един ден” – 2019 на Джуниър Ачийвмънт България. Областният управител бе работодател-домакин на четирима ученици, които усетиха динамиката на работния ден на експертния екип на администрацията. Ирена Соколова се среща с младежите, кандидатствали по обособените позиции.  Ния Боянова от ГПЧЕ „Симеон Радев” зае поста на губернатора. Венелин Степанов от СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир и Александра Симеонова от Професионална гимназия по икономика гр. Перник се запознаха отблизо с работата на заместник областните управители. Постът на Главен секретар на администрацията оглави Джулия Людмилова - също възпитаник на Професионалната...

09.11.2019
Под патронажа на Ирена Соколова бе открит "Перник Оупън" по таекуон-до
бластният управител Ирена Соколова откри първият турнир под формат "ПЕРНИК ОУПЪН" по таекуон-до за деца, юноши и девойки в дисциплината спаринг.  Състезанието под мотото "Среща на приятели за един по-добър свят и един по-добър Перник" преминава под патронажа на губернатора с главното организаторство на Спортен клуб "Калоян Ладимекс".  Ирена Соколова приветства и поздрави домакините, състезателите, треньорите и съдиите за доброто техническо, материално и логистично осигуряване и обезпечаване, позволяващо Перник да бъде домакин на престижна надпревара от висок ранг. Тя заяви, че спортът изгражда и балансира силата с търпението, тялото и духа, желанието и стремежа към победа с морала. Тя благодари специално и на...

09.11.2019
Областният управител с участие в заседание на Комитета за наблюдение по програма за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ ИПП България - Сърбия"
Като постоянен член на Съвместния комитет по наблюдение, областният управител на Перник участва в първото му заседание за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество "ИНТЕРРЕГ ИПП България - Сърбия" за периода 2021-2027 г. Форумът председателстваха Деница Николова - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и Михаѝло Дашич - помощник-министър по европейската интеграция на Република Сърбия. Ирена Соколова уточни, че на проведената среща са очертани, както ползотворните възможности и перспективи за съвместни двустранни начинания през новия шестгодишен програмен период 2021 - 2027, така и концептуалните механизми на финансиране за стимулиране на балансирано и устойчиво регионално развитие.  Сред тях е коментирана новата концепция за създаването...

21.10.2019
ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗЕМИ ПРЕДОСТАВЕНИ ПО РЕДА НА §4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ
За изработването на плановете на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Перник, ще бъде проведено анкетиране на собственици и ползватели, което ще се проведе по следния график: ВИЖ ТУК

27.09.2019
Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на три общини Радомир, Трън и Ковачевци
Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на три общини Радомир, Трън и Ковачевци На основание сключен Договор №ДГ-37/13.09.2019 г., между Областна администрация – Перник и фирма "ГЕО ПЛЮС" ЕООД гр. София, стартира процедура по изработването на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните землища на територията на област Перник: За община Радомир - с. Друган, с. Дрен, с. Гълъбник, с. Углярци, с. Копаница, с. Поцърненци; За община Трън...

13.08.2019
График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.
 График за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Перник - 2019 г.

14.05.2019
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения от областния управител на област Перник

18.04.2019
Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»
 Обявление на Заповед № РР-6/17.04.2019 г. на Областния управител на Перник за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: «Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напоред тръбопровод от КПС 1, кв. «Върба» до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир по ПСОВ гр. Батановци»

11.04.2019
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник"
Обявление на Заповед №РР-5/11.04.2019 г. на Областния управител на област Перник за допускане изработването на ПУП - ПП за обект: „Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. "Върба" до КПС 2 гр. Радомир и от КПС 2, гр. Радомир до ПСОВ гр. Батановци", за частта от проекта, разположена в поземлени имоти в землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия