25.12.2021
Уважаеми жители на област Перник,  В навечерието на най-светлите празници бих искал да ви пожелая най-вече здраве! Традиционно в тези мигове се обръщаме към себе си, към вярата и добротата в душите си, за да възкресим надеждите за нещо хубаво и светло. Осъзнаваме, че носим в сърцата си съзиданието и благоденствието. Важното е да ги споделим с близките си и да ги разнесем по света. Изпращаме една...

08.12.2021
Уважаеми студенти,  На този ден тържествуват младостта, познанието и активността на най-будната част на обществото. Празникът на българските студенти носи радост и ентусиазъм, но и отговорност към знанието, което е в основата на всеки успех. Днес е ден на всички, които са част от студентската общност. Осми декември бележи порива към знания на онези младежи, които прекрачват прага на университета, с дълбокото убеждение, че знанието е сила,...

04.11.2021
Областният управител на Перник д-р Симеон Василев се срещна със секретарите на шестте общини в областта, представители на Информационно обслужване, РЗИ, РУО,  отдел "Охранителна полиция" при ОД МВР – Перник, Районна служба пожарна безопасност, „Топлофикация“ – Перник, ЧЕЗ и председателя на РИК – Перник Георги Георгиев  относно организацията и провеждането на честни парламентарни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14...


28.10.2021
По повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия изработи 3 броя видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и един подробен видеоклип за начина на гласуване с машина.                                                                                         ВИДЕОКЛИПОВЕ

27.10.2021
  Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021 г. в Общинските администрации на територията на област Перник, кметствата или кметските наместничества на общината. ►Приложение № 30-ПВР/НС – Изтегли от тук Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес...


05.08.2021
ЗАПОВЕД № РД-122/03.08.2021г. На основание чл.32, ал.1 и чл. 31, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 137, ал. 1 от Закона за горите ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № РД-48/13.04.2021г. на Областния управител на област Перник, с която е:   Определен за пожароопасен сезон в горските територии на Област Перник  времето от 15.04.2021 година до 30.11.2021г. година. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на...

30.06.2021
Повече информация може да откриете тук - Прикачен документ: Протокол-комисия 2021 (00000004)-converted.pdf с име на файл: Протокол-комисия 2021 (00000004)-converted.pdf

15.01.2021
П Р О Т О К О Л № 2/16.12.2020 Г. За разглеждане на проекти на помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на община Перник и община Трън, област Перник, Повече информация можете да намерите в прикачения файл: Протокол

02.01.2020
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЕКУЩИТЕ ОНЛАЙН ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД /ЕСФ/ ЗА ЗАЕТОСТ И МОБИЛНОСТ НА РАБОТНА СИЛАПовече информация можете да намерите в прикачения файл:  Pokana

21.10.2019
За изработването на плановете на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Перник, ще бъде проведено анкетиране на собственици и ползватели, което ще се проведе по следния график: ВИЖ ТУК