Годишни доклади за дейността

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ЗА 2019 ГОДИНА

Търсене

Приемен ден на областния управител

Електронна пощенска кутия