Търгове


02.06.2021
ЗАПОВЕД   № ДС - 28 гр. Перник,02.06.2021 г.   На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Глава V от Правилника за прилагане на Закона за  държавната собственост, както и въз основа на Заповед № ДС-26/19.04.2021г. на Областния управител на област с административен център Перник и Протокол...

21.04.2021
ЗАПОВЕД   № ДС-26 гр. Перник, 19.04.2021 г.     На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и съгласно чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост     Н А Р Е Ж Д А М :     Да се организира и проведе...

02.03.2021
ЗАПОВЕД   № ДС-5 гр. Перник, 26.02.2021 г.   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и съгласно чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост   Н А Р Е Ж Д А М :  Да се организира и проведе...

14.01.2021
ЗАПОВЕД   № ДС-1 гр. Перник, 11.01.2021 г.   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и съгласно чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост   Н А Р Е Ж Д А М :   Да се организира и проведе...

11.05.2018
ЗАПОВЕД№ ДС-37гр. Перник, 11.05.2018 г. На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, както и въз основа на Заповед № ДС-28/05.04.2018 г, изменена със Заповед № ДС-33/08.05.2018 г. на Областния управител на...

05.04.2018
ЗАПОВЕД   № ДС-28 гр. Перник, 05.04.2018 г.   На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост и съгласно чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.   Н А Р Е Ж Д А М :   Да се организира и проведе...

Търсене