П Р О Т О К О Л № 2/16.12.2020 Г. За разглеждане на проекти на помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на община Перник и община Трън, област Перник,

Дата на публикуване: 15.01.2021 16:43

П Р О Т О К О Л № 2/16.12.2020 Г.

За разглеждане на проекти на помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на община Перник и община Трън, област Перник,


Повече информация можете да намерите в прикачения файл: Протокол

Наименование Брой тегления
протокол-16-12-20.pdf 303 Изтегли документ с име "протокол-16-12-20.pdf"

Търсене