Конкурси
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК
08.06.2018

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-75/04.06.2018 г. на областния управител на област Перник, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:

  1. Анита Радославова Христова;
  2. Мая Симеонова Александрова.

 

Не допуска до конкурс:

- НЯМА

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 18.06.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 18.06.2018 г. в 11.30 часа, в сградата на ОА – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”.

Кандидат, постигнал резултат от теста над минималния, ще се яви на интервю на 18.06.2018 г. от 12.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”

 

ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия