Конкурси
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ”, ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК
03.09.2018

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №РД-106/31.08.2018 г. на областния управител на област Перник, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:

1. Силвия Василева Свиленова;

2. Милена Валентинова Василева;

3. Михаела Петрова Асенова;

4. Георги Стоянов Грозданов

Не допуска до конкурс:

-

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14.09.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 14.09.2018 г. в 12.00 часа, в сградата на ОА – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”.

Кандидат, постигнал резултат от теста над минималния, ще се яви на интервю на 14.09.2018 г. от 12.30 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”

ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия