Конкурси
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ", ДИРЕКЦИЯ "АКРРДС" В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК
15.10.2018

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ”, ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК,

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-120/09.10.2018г. на областния управител на област Перник, реши:

Допуска до конкурс кандидатите:

1. Камелия Любомирова Александрова;

2. Владислав Валериев Василев;

3. Стефани Ивова Митова;

4. Иванна Вескова Апостолова-Венева;

5. Филипа Красимирова Велинова;

6. Ина Първанова Иванова;

7. Снежа Сашова Стоева;

8. Евелина Йорданова Вучева;

9. Емилия Горянова Горянова;

10. Силвия Яворова Тодорова;

11. Красимира Любомирова Иванова;

12. Весела Кирилова Александрова.

 

Не допуска до конкурс:

Име, презиме, фамилия:                                     
Станислава Емилиова Симеонова                  

Основание за недопускане:
Представените документи не удостоверяват образователно-квалификационната степен на завършено образование

 Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 25.10.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”.

 

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 25.10.2018 г. в 12.00 часа, в сградата на ОА – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”.

 

Кандидат, постигнал резултат от теста над минималния, ще се яви на интервю на 25.10.2018 г. от 12.30 часа в сградата на Областна администрация – Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б, партерен етаж, заседателна зала „Ерма”

 

 

ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

 

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия