Обяви

Обява
11.09.2020
О Б Я В А С оглед приетите промени в Закона за енергетиката, считано от 1 октомври 2020г., всички небитови клиенти, какъвто е и  Областна администрация – Перник, следва да сключи договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени. Във връзка с тези промени, Областна администрация – Перник приема ценови оферти в срок до 17 септември 2020г. от лицензирани търговци на електрическа енергия за предоставяне на услугата, като годишното потребление на администрацията на територията на община Перник е 178992 киловата. Офертите следва да бъдат изпратени на официалния имейл адрес на Областна администрация- Перник , а именно: oblast@pk.government.bg С уважение, Инж. ЕМИЛ...

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия