Иво Иванов

Дата на публикуване: 01.06.2021 13:02

Зам. областен управител на Област Перник:

Иво Иванов

Рождена дата - 12.09.1962 г.

Семейство:

Женен с две деца.


e-mail: i.ivanov@pk.government.bg 
тел.: +359 76 649934


Ресори:
  • Обществен ред и сигурност
  • Отбрана
  • Регионално развитие и благоустройство
  • Околна среда и води
  • Транспорт, информационни технологии и съобщения
  • Образование и наука
  • Младежки дейности и спорт
  • Здравеопазване
  • Култура

        

Търсене