инж. Васил Павлов

Зам. областен управител на Област Перник:

Васил Павлов

Рождена дата - 15.05.1949 г.

Образование:

- Технически университет, гр. София

Специалност - Подемно-транспортни и строителни машини и съоръжения
Образователна степен - Магистър

Семейство:

Женен с две деца.

e-mail: v.pavlov@pk.government.bg 
тел.: +359 76 649931

Ресори:

 • Енергетика
 • Икономика
 • Земеделие, храни и гори
 • Труд и социална политика
 • Демографска политика
 • Правосъдие
 • Международни отношения
 • Европейски фондове и европейски политики
 • Туризъм

        
Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Структура
 2. Биографии
 3. Органограма
 4. Биография
 5. Иво Иванов
 6. инж. Васил Павлов - Текуща страница
 7. Главен секретар
 8. инж. Валентин Димитров
 9. Правомощия
 10. Функции
 11. Администрация
 12. Заместник областни управители
 13. Областен управител
 14. Приемно време

Търсене

Приемен ден на областния управител

Електронна пощенска кутия