2.1. Загинали за Родината от Земенска община

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

град Земен        
oбщина Земен                 област Перник                   

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В алеята до читалищната сграда

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

паметник

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

Височина 2 м., ширина – 0,80/0,30 м. От двете страни има метални отливки на кръста за храброст и изписани имена на убитите във войните.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Мраморен камък

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

неизвестен

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

30.09.1940 год.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

 

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Герои от войните

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

02 юни – полагане на цветя

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

Загинали за Родината от Земенска община.

Вечна слава  на героите !

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

Да

15.

СНИМКА

Приложение №2

Да

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Буквите трудно се четат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 1

ЗАГИНАЛИ

 

ЗА РОДИНАТА

ОТ ЗЕМЕНСКА ОБЩИНА

1912 – 1913 г

 

ЗЕМЕН

 

Редник       Йордан Хр. Милев                 редник  Радо Ст. Иванов

„              Серафим П. Стоянов                „         Спиро П. Янакиев

„              Рангел В. Велчов                      „          Костадин Б. Борски

„              Симион М. Дойчинов              „          Мито М. Миладинов

„              Стойне С. Топчийски               „          Стоимен П.Томанов

„              Заре Ст. Бакалски                     „          Васил Д. Муршин

„              Кирил Д. Груев

с. ПЕЩЕРА

 

фелдф.        Димитър А. Бачев                  редник  Димитър Н. Гогушев

мл.подоф.  Милан с. Зарев                          „          Алекси Ив. Чакарин

„              Спас Я. Митрев                        „          Христо Я. Малинов

„              Миле Ив. Жежов                       „          Георги м. Петрунов

ефр.            Евтим Ст. Джорнилов              „          Димитър Я. Илиев

редник       Алекси Т. Мирков                    „`         Димитър В. Китин

с. ВРАНЯ СТЕНА

 

ефр.            Заре К. Вучков                         „           Александър П. Тончов

„               Велко Г. Пашалийски               „          Стоян Г. Костадинов

Редник       Рангел М. Колев                       „           Георги Н. Тасев

„               Симеон Хр. Стойков

с.БЛАТЕШНИЦА

 

редник       Милан П. Костадинов           редник   Димитър Г. Величков

„              Иван П. Дойчинов                    „          Милан Ст. Дамянов

„              Милан В. Ковачки                    „          Милан М. Антов

„              Милан И. Тасев

с.ЖАБЛЯНО

 

мл.подоф.  Михал м. Алексов                  редник   Цветко Я. Кжтняшки

„              Алекси Цв. Веселинов             „          Йордан К. Коларски

Редник       Илия Н. Коларски                     „          Илия Кр. Петрев

1915 – 1918 г.

 

ЗЕМЕН

 

Подпор.     Григор М. Арнаудов             редник   Величко Ив. Спасов

Мл.подоф. Евтим П. Стоянов                     „          Кирил М. Стоянов

„              Яне Д. Марковски                    „          Рангел Гр. Петров

„              Никола А. Миленов                  „          Никола С. Пейчов

Редник       Йордан П. Стоилков                 „          Петър К. Димитров

„              Костадин Хр. Дойчинов          „          Миле В. Царев

„              Христо Гр. Петрев

с. ПЕЩЕРА

ст.подоф.   Александър Т. Милчев          редник   Димитър Л. Чивиин

редник       Ане Ил. Джавгаров                   „          Димитър П. Чивиин

„              Александър Г. Божилов           „          Петър А. Кьосев

„              Коте Ил. Джавгаров                 „          Лазар М. Златанов

„              Яне З. Искренов                       „          Георги А. Иванов

„              Анани В. Кошарски

с. ВРАНЯ СТЕНА

 

ст.подоф.   Александър П. Велчев           редник   Милан Ст.Стойчов

мл.подоф.  Александър Я. Манев               „          Стойо Г. Стоичков

ефр.            Гиго Ил. Манев                         „          Рангел Т. Божков

„              Стоян В. Манев                        „         Саве Ст.Парталски

„              Димитър З. Милтенов              „         Георги Зл. Иванчов

Редник       Стоян Ст. Колев                       „         Стойо Т. Иванчов

„              Анко Г. Божков                        „         Яне Ст. Сточов

„              Иван Т. Попов

 

с.БЛАТЕШНИЦА

 

подпор.      Петър Ст. Ников                    редник    Михал П. Пейчов

ст. подоф.  Йордан Г. Коларов                   „           Давидко М. Петрев

мл. Подоф. Симеон А. Ковачки                  „           Алексо Г. Тафджийски

„              Михаил Ст. Велков                   „           Милан Ив. Михайлов

Ефр.           Димитър А. Илиев                    „           Стоил Г. Стоименов

Редник       Михал К. Младенов                  „           Ефтим В. Ненков

„              Симеон П. Пейчов                    „           Станчо П. Дойчинов

„              Васил М. Златков                               „           Алексо П.Х. Стефанов

„              Арсо П. Деянов                        „           Васил Г. Деянов

„              Васил Д. Тошев

с.ЖАБЛЯНО

ст.подоф.   Коста Ив. Бочов                    редник    Кирил З. Богданов

мл.подоф.  Методи Ст.Божков                   „           Рангел З. Богданов

„              Методи Л. Джамбазки              „          Йордан Цв. Веселинов

„              Никола Хр. Ваклинов               „          Никола В. Чучкарски

„              Петър В. Стойнев                     „          Асен Хр. Ваклинов

Редник       Александър Ив. Богев              „          Стоянчо М. Делийски

„              Арсо Б. Станоев                       „          Истати Цв. Веселинов

„              Стоимен М. Йовев

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия