2.2. На загиналите за Родината – вечна слава

АНКЕТНА КАРТА

Военни  паметници  в  България

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Враня стена      Земен           Перник

село                  община           област

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В двора на училището

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметник чешма

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

Височина – 2,40 м., дължина – 5,30 м.

Зидан от варовиков камък с вътрешен свод в който се намират четири мраморни плочи с надписи.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Варовиков камък

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Неизвестен

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

02.06.1953 г.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

12 000 лв.

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Земята е държавна собственост.

Паметника е общинска собственост.

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Герои от войните

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

02.юни – полагане на цветя

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

На загиналите за Родината – вечна слава

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

Да

 

15.

СНИМКА

Приложение №2

Да

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Лошо

 


Приложение № 1

С П И С Ъ К

 

На убитите във войните от с. ВРАНЯ СТЕНА

 

1912 – 1913 г.

Владимир М. Бачев

Заре Коцев Вучков

Велко Тасков Пашалийски

Симеон Г. Костадинов

Симеон Ф. Стоев

Александър П.Тончев

Георги Н. Тасев

Рангел М. Колев

Александър А. Стефанов

1915 – 1918 г.                                                        1944 – 1945 г.

Пор. Александър П. Велчев                     Станко Н Косовски

Пор. Димитър З. Милтенов                        Илия Н. Божков

Георги З. Иванчев                                 Станко В. Ганчев

Анко Г. Божков                                   Димитър И. Георгиев

Гиго И. Манев                                        Петър А. Савов

Милан С. Стойчев                             Александър В. Михалков

Стойко Р. Иванов                                   Тодор И. Коцев

Стоян К. Колев                                 Александър Н.Дамянов

Саве Ст. Парталски                             Методи С. Станков

Яне С. Стойчев                                    Димитър В. Васев

Александър Я. Манев

Стоян В. Манев

Иван Р. Попов

Станко Г. Стойчев

Рангел П. Божков

Захари Д. Велчев

Рангел К. Ваклинов

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия