2.3. Убити за България 1913 – 1918 г.

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Смиров дол       Земен          Перник

Село                  община         област

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В черковния двор

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметник

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

Височина – 2 м., ширина – 0,80 м.

Представлява пресечена пирамида.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Камък

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Васил Костадинов – каменоделец

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

Неизвестна

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

Неизвестна

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Паметника е общинска собственост.

Земята е собственост на св. Синод.

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Герои от войните

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

На традиционния събор на селото – Спасовден с поклонение

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

Убити за България 1913 – 1918 г.

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

Да

15.

СНИМКА

Приложение №2

Да

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Лошо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Приложение № 1

С П И С Ъ К

на убитите от с. Смиров дол, общ. Земен

УБИТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

1915 г.

 

Милан Величков

Рангел Павлов

Любен Иванов

Георги Накев

1918 г.

Сокол Стоев

Васил Зарев

Нико Митов

Милан Лазов

Райчо Александров

Георги Харизанов

Ненко Митов

Анани Георгиев

Христо Младенов

Никола Дамянов

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия