2.7. Паметник в памет на загиналите във войните 1912-1918 г. и 1941-1945 г.


АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Калотинци          Земен         Перник

село                    община        област

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В двора на кметството

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметник

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

Височина – 3,00 м., основа 2,5 м. – конус

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Емил Първанов

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

м. юни 1991 г.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

Неизвестна

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Герои от войните

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

2 юни – полагане на цветя

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

В памет на загиналите във войните

1912-1918 г.        1941-1945 г.

Българио – за тебе те умряха !

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

Да

15.

СНИМКА

Приложение №2

Да

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Добро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

С П И С Ъ К

 

На убитите във войните от с. Калотинци

 

1912 – 1918 год.

1.     Александър Антов

2.     Христо Георгиев

3.     Иван Симеонов

4.     Иван Василков

5.     Стоян Станков

6.     Рангел Павлов

1941 – 1945 год.

1.     Александър Дамянов

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия