2.10. Паметник на героите от войните


АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Горна Глоговица         Земен         Перник

село                            община          област

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В центъра на селото

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

паметник

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

Дължина –  1,10 м.

Ширина  -   0,50 м.

Височина – 1,40 м.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

мрамор

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

неизвестен

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

 

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

неизвестна

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Герои от войните

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

поднасяне на цветя

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

БЪЛГАРИО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

Да

15.

СНИМКА

Приложение №2

Да

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Добро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

С П И С Ъ К

на убитите от с. Горна Глоговица

 

 

1.     Велко Ваклинов           1913

2.     Стоил Величков           1913

3.     Богдан Михайлов         1913

4.     Богдан Стоицев           1913

5.     Никола Костадинов     1913

6.     Стоянчо Костадинов   1913

7.     Стоян Величков           1913

8.     Димитър Алексов        1913

9.     Димитър Зарев             1913

10. Маноил Стоименов      1913

11. Симеон Радев               1915

12. Величко Петрунов       1916

13. Саве Иванчов               1916

14. Станко Пейчев             1917

15. Гюре Здравков             1918

16. Трендафил Павлов       1918

17. Банко Стоилков           1918

18. Стоилко Павлов           1918

19. Цветко Георгиев          1918

20. Йордан Величков         1944

21. Иван Миладинов          1948

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия