2.12. В памет на падналите герои от Дивлянската община загинали за отечеството през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. Въздигнат по инициатива на подзапасните подофицери

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

 

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Дивля            Земен             Перник

Село           община               област

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

Северозападно от центъра на селото

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметник

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

Височина – 4,5 м., стъпаловиден, на върха с кръст

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Камък

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Гьоре и Райчо Одранички

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

02 август 1934 г.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

Дарения – неизвестна

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

Общинска собственост

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Герои от войните

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

03.март – поклонение

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

В памет на падналите герои от Дивлянската община загинали за отечеството през 1912-1913 г. и 1915-1918 г. Въздигнат по инициатива на подзапасните подофицери.

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

Да

15.

СНИМКА

Приложение №2

Да

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Добро

 

Има наличие на корозия и разрушаване на камъка в основата на паметника.

Нуждае се от ремонт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

С П И С Ъ К

на убитите от с. Дивля

 

 

с. ДИВЛЯ

подпоручик

Тодор Прокопиев                  18.VІ.1913 г.

ст. подофицери

Костадин Анастасов    18.VІ.1913 г.

Павел Ник.Милчов       13.VІІ.1913 г.

Йордан Тачков             04.ХІ.1915 г.

Мл.подофицери

-------Стаменов             4.ХІ.1915 г.

Йордан Томанов          12.Х.1915 г.

Васил Лазов                 23.ІХ.1918 г.

Редници

Саве Милков                21.VІ.1913 г.

Йордан Радев               15.ІV.1913 г.

Стоимен Тасев             10.VІІ.1913 г.

Тоне Стоянов               4.VІІ.1913 г.

Величко Митев             25.VІІ.1913 г.

Стойо Н. Колев            19.Х.1915 г.

Васил Н.Колев              13.Х.1915 г.

Таско Алексов              3.VІІ.1916 г.

Васил А. Бонев             12.ІІІ.1913 г.

Иванчо Бл. Ильов         12.VІІІ.1918 г.

Христо Велинов           13.ІV.1913 г.

Милачко Тасев             13.VІІІ.1918 г.

Сотир Иванов               15.ХІ.1915 г.

Пейчо Димитров          5.Х.1917 г.

Милан Ив. Кукувичин  24.VІ.1913 г.

Христо Костадинов     26.VІ.1913 г.

Анани Димитров          20.ІХ.1918 г.

Алексо Велинов           20.ІІІ.1913 г.

с. ДОЛНА ГЛОГОВИЦА

Капитан

Костатин Велинов        24.Х.1916 г.

Васил Янев                            18.VІІ.1913 г.

Михаил Стоянчов        4.ХІ.1915 г.

Никола Соколов           1.ХІ.1915 г.

Редници

Стойо Ников                18.VІІ.1913 г.

Симион Стойнев          18.VІІ.1913 г.

Тасе Петрев                  13.ІV.1913 г.

Никола Момчилов        10.Х.1915 г.

Подоф.

Славчо Момчилов        1944 г.

С.ДИВЛЯ

Подоф.

Коте Благоев                1944 г.

Кирил Митов                1944 г.

Йордан Николов          1944 г.

 

С.ГОРНА ГЛОГОВИЦА

Ст.подоф.

Гюре Здравков             14.ІV.1918 г.

Редници

Велко Ваклинов            18.VІ.1913 г.

Стоян Величков           6.VІІ.1913 г.

Стоил Величков           18.VІ.1913 г.

Трендафил Павлов       7.VІІІ.1918 г.

Богдан Михайлов         18.VІ.1913 г.

Никола и Стоянчо

Костадинови                21.VІ.1913 г.

Богдан Стоицев            21.VІ.1913 г.

Димитър Алексов         21.VІІ.1913 г.

Саве Иванчов               26.Х.1916 г.

Величко Петрунов        16.ІХ.1916 г.

Банко Стоилков           20.Х.1918 г.

Стоилко Павлев            20.Х.1918 г.

Цветко Георгиев          20.Х.1918 г.

Маноил Стоименов      20.Х.1918 г.

Симеон Радев               6.Х.1915 г.

Димитър Зарев             6.Х.1913 г.

Станко Пенчев             6.Х.1917 г.

Йордан Величков                  1944 г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия