2.13. Поклон борци за обединението, ще ви следим - с. Блатешница

АНКЕТНА КАРТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПАМЕТНИК

2.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Блатешница       Земен        Перник

село                   община       област

3.

ТОЧНО МЯСТО НА, КОЕТО СЕ

НАМИРА

В двора на черквата

4.

КАКЪВ Е ПАМЕТНИКА

/паметник,монумент,костница,военно гробище и др./

Паметник

5.

РАЗМЕРИ, ОПИСАНИЕ

Височина – 2,60 м., ширина – 0,80/0,40 м.

Представлява пресечена пирамида от четири сегмента и завършва с кръст. От четирите страни има метални отливки на кръста за храброст.

6.

ОТ КАКЪВ МАТЕРИАЛ Е НАПРАВЕН

Дялан камък

7.

ПРОЕКТАНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Неизвестен

8.

ДАТА НА ОТКРИВАНЕ

1925 г.

9.

КАКВА СУМА Е ИЗРАЗХОДВАНА ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО

Неизвестна

10.

ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ Е ПАМЕТНИКЪТ И ЗЕМЯТА, НА КОЯТО Е ПОСТРОЕН /държавна, общинска, частна

 

11.

КАКВО СЪБИТИЕ УВЕКОВЕЧАВА /война, битка, виден пълководец, герой от войните/

Герои от войните

12.

КОГА СЕ ЧЕСТВА ПАМЕТНИКА И С КАКВО МЕРОПРИЯТИЕ

2 юни – поклонение и полагане на цветя

13.

НАДПИСИ НА ПАМЕТНИКА

„Поклон борци за обединението, ще ви следим”

14.

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Приложение №1

Да

15.

СНИМКА

Приложение №2

Да

16.

СЪСТОЯНИЕ   /описание/

Приложение №3

Лошо

Фасадата трябва да бъде почистена.

Имената трудно се четат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

С П И С Ъ К

 

На убитите във войните от с. Блатешница

 

1912 – 1918 г. 

подпор.      П. Стоименов                        ред.М.В.Ковачки

ст.подоф.   Йор.Г.Коларов                      „     М. Антов

мл.подоф.  Мих. Стоев                             „     Д. Андонов

ефр.            М. Николов                                     „     Ст. Марков

ефр.            Ев. Веселинов                        „     Ив. Петров

ред.            М. Спиридонов                     „     Ст. Петров

„                 Ар. Пенев                               „     В. Георгиев

„                 М. Костадинов                      „     Йор.Г. Колев

„                 Ст. Георгиев                          „     Д. Георгиев

„                 М. Костев                              „     Ал. Георгиев

„                 П. Николчов                          „     Ив. Христов

„                 М. Иванчов                                     „     Ал. Попов

„                 В. Димитров                          „     М. Стаменов

„                 М.Пейчов                               „     С. Петров

„                 В. Михалков                           „     Кр. Георгиев

1941-1945 г.

подоф.       Петър Н. Ковачки                  с. Бойник

к.подоф.     Михаил П.Павлов                  р. Драва

к.подоф.     Димитър Ст.Трендафилов     р. Драва

к.подоф.     Димитър Ст.Стоичков          гр. Скопие

ред.            Иван М.Ковачки                    Лесковско

ред.            Димитър Н.Ковачки              с. Косово

ред.            Димитър Еф. Тошев              с. Куманово

ред.            Иван Ст. Попов                     гр. Струмица

ред.            Петър С. Цветков                            р. Пчиня

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия