1973 Съставяне на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия