Съобщение относно спазването на всички противопожарни правила с цел предотвратяване на пожари в област Перник

Дата на публикуване: 10.08.2022 14:28

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

            УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК,

         Във връзка със Заповед № РД-48 от 8.04.2022г., ви приканвам за постоянна бдителност и активност и за спазването на всички противопожарни правила с цел предотвратяване на пожари в област Перник по време на определения пожароопасен сезон за периода от 15.04.2022г. до 30.11.2022г. включително, в т.ч.:

  • Стриктно спазване на забраните за:
  • паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии;
  • паленето на открит огън, тютюнопушене и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях.
  • Земеделските стопани, ангажирани през определения сезон с работа на открито да осигурят необходимите мерки за пожарна безопасност- достатъчно количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при тръгване.
  • В личните стопанства паленето на огън в дворове да е само на обезопасени места, в неветровито време и под наблюдение до пълно угасване на огъня.
  • Засилен контрол от страна на собствениците и на лицата, на които са предоставени за управление горските територии, както и на собствениците на линейни обекти и съоръжения в горските територии и изпълнение на Плана за действие при гасене на горски пожари 2022 година при необходимост.
  • Лице, забелязало пожара, незабавно да уведоми центъра за приемане на спешни повиквания към Единния европейски номер 112.
           Засилен контрол за недопускане  на палежи в стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи и защитени територии ще бъде оказван през целия рисков период.

          

          Апелирам за отговорно поведение, за да не застрашаваме живота на населението и да опазим природните богатства в област Перник!


         ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ

         ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

         ОБЛАСТ ПЕРНИК

ГалерияТърсене