Новини

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове
26.03.2020
Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове. В заповедта се посочва: През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от: полагане на труд в населеното място; здравословни причини на пътуващия или на негови близки; завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес; необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия; необходимост от...

Министър Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април, включително
26.03.2020
Министър Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април, включителноВъв връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция,...

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове
24.03.2020
След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg и на ОДМВР – Перник www.pernik.mbr.bgПромяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.Попълнените декларации ще се събират...

Обявление на Министерството на околната среда и водите
24.03.2020
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвен проект на заповед на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000134 „Чокльово блато”. Защитената зона е разположена в землищата на с. Байкалско, община Радомир, област Перник и с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил. Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и...

Пускат в експлоатация новия водпровод за Перник
23.03.2020
„Радвам се, че днес лично премиерът Бойко Борисов провери новия водопровод Мало Бучино – Перник. Неговото пускане в експлоатация значително ще облекчи от утре водния режим в града. Трасето, по което ще бъде подавана вода от язовир „Бели Искър” е с дължина 13,5 км., сподели областният управител инж. Емил Костадинов, който заедно с министър –председателя и кмета на града се увериха, че на крана има вода.„Това е особено важно сега, когато се намираме в ситуация на епидемия от коронавирус. Днес с решение на Министерски съвет разрешихме „Софийска вода“ АД да предоставя водни количества на „ВиК“ ООД – Перник. Със завършването на...

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.
20.03.2020
Здравният министър издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.  С текста на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.

Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия