Новини


02.12.2022
КАК ПРИДРУЖАВАМЕ ДЕЦАТА АУТИСТИ В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА? Среща на родители, учители и професионалисти, организирана  от Областна администрация – Перник и сдружение „Дете и пространство”   Уважаеми родители, учители и професионалисти от град Перник, Областна администрация - Перник и Сдружение „Дете и пространство“  Ви канят на среща „Как придружаваме децата аутисти в училищната среда?“, на която ще бъде представен Наръчник за обосновано включване на деца аутисти в училищна среда, създаден...

25.11.2022
Финансова подкрепа по проекта за наемане на младежи до 29 годишна възраст могат да получат работодатели от реалния сектор, а също и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията, като последните могат...


28.10.2022
Напомняме на гражданите на област Перник , че до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на...


05.10.2022
Комисията обсъди предоставената документация и допусна до участие в националния етап по попълване на Националната система „Живи човешки съкровища“ кандидатурата „Граовско двугласие и звучене на автентични песни“ на Женска фолклорна група „Граово“ към Народно читалище „Васил Левски – 1968“, село Рударци. Положително бяха отчетени местният стил на изпълнение на граовския двуглас и богатият репертоар на групата, както и усилията на читалището за опазването на традиционната...

Търсене