Новини
Ирена Соколова поздрави новия директор на РДПБЗН – Перник
11.11.2019
Областният управител се срещна с временно преназначения на длъжността Директор на Регионална дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението» комисар Борис Борисов.
От 1 ноември 2019 г. той изпълнява функциите на своя предшественик комисар Емил Марков след неговото пенсиониране.
„Уверена съм, че като доказан професионалист с безспорни качества, ще изпълнявате задачите си на ръководител в поверената Ви дирекция в Перник с необходимата оперативност, отговорност, подготвеност и запазване на добрите практики досега. Надявам се, че бъдещото ни съвместно сътрудничество ще бъде успешно, в името на хората и обществена безопасност.”, сподели на неформалната среща Ирена Соколова.
Комисар Борисов е роден на 30.07.1983 г. В системата на МВР е от 2004 година. Преминал е през всички изпълнителски и ръководни позиции в структурата на пожарната. Последната изпълнявана от него длъжност е Началник на РСПБЗН – Трън след спечелен конкурс.
Завършил е бакалавърска степен по «Пожарна и аварийна безопасност» в Академията на МВР и образователно-квалификационна степен «Магистър» по специалността «Инженерна безопасност» в Минно-геоложки университет - София.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия