Новини
Областният управител на Перник и експерти установиха неправомерно отклоняване на вода от язовир Студена
29.11.2019
Областният управител на Перник Ирена Соколова заедно с експерти, инженери, спелеолози и специалисти по ВиК, установиха неправомерно отклоняване на огромни водни количества от водосборния район на язовир Студена. Това заяви тя по време на обществен експертен съвет, на който покани да присъстват и протестиращите. Соколова и експертите през последните 10 дни са обходили основните водоизточници на язовир Студена. Преди три дни видях бентовете за отклоняване на цялата вода от един от основните водоизточници при маловодие с тръба, отвеждаща към помпена станция, каза Соколова. Още на следващия ден (на 28 ноември 2019 г.) се установява увеличение на дебита към язовир Студена с 418 литра в секунда, при само 44 литра в секунда на 27 ноември. В същото време се установява, че помпената станция не работи. "Ако някой си е позволил да отклонява водни запаси в този период на безводие трябва да понесе своята отговорност. Веднага подавам сигнал в прокуратурата", обяви Соколова. Тя допълни, че с неин подпис не може да се източи или напълни язовир Студена.

Областният управител, хидролози, геолози и ВиК инженери са намерили решение с въвеждане на допълнителни водоизточници към язовир Студена.

Атанас Русев, инженер и спелеолог обясни по време на обществения експертен съвет, че е подготвен комплексен план, който е входиран в Областна администрация - Перник и ще бъде въведен незабавно в действие със съдействието на МРРБ.

С разработения план в много кратки срокове, по-малко от месец във водосбора на язовира ще постъпват количества вода, които надвишават ежедневното потребление.

"Софийска вода" с екипа на Атанас Русев днес са взели проби от водоизточниците за установяване на физико-химични и микробиологични показатели.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия