Новини
Областният управител инж. Емил Костадинов направи оглед по търсене на алтернативни решения на водната криза 
06.12.2019
Областният управител инж. Емил Костадинов направи инспекция на текущото състояние на язовир и ВЕЦ "Студена", помпената станция преди с. Боснек, каптаж "Врелото", пречиствателната станция за питейни води в кв. Църква и Владайския канал.
Заедно с главния инженер на ВиК Перник Бойко Кодуски, губернаторът направи обход на язовирната стена, спирателно-изпускателната техника и хидро-техническите съоръжения. Огледът бе с цел прецизиране и вземане на мерки за справянето с водната криза в условията на предстоящия зимен сезон.
"Запознах се на място с текущото състояние на яз. Студена и свързаните с него системи за изготвянето на цялостен план за отклоняване на допълнителни водни източници. Заедно със специалисти търсим алтернативи и работещи решения като очакванията са да открием такива в кратки срокове.", заяви Костадинов.
Областният управител продължава да е ангажиран с актуалната тема за жителите на общината. Очаква се още в понеделник той да се срещне с новия управител на ВиК Перник след избирането му от Общото събрание на акционерите, с когото да установят първи контакти и да синхронизират действията си.
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия