Списъци на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация - Перник, както и форматите, в които е достъпна съгласно чл.15а, ал.3 от ЗДОИ

Дата на публикуване: 24.01.2018 09:15

/assets/baneri/download-pdf.png Списък на категориите информация за 2017 година, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация - Перник, както и форматите, в които е достъпна съгласно чл.15а, ал.3 от ЗДОИ

/assets/baneri/download-pdf.png Списък на категориите информация за 2018 година, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация - Перник, както и форматите, в които е достъпна съгласно чл.15а, ал.3 от ЗДОИ

/assets/baneri/download-pdf.png Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Перник за 2019г., както и форматите, в които е достъпна съгласно чл.15а, ал.3 от ЗДОИ

 /assets/baneri/download-pdf.png Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Перник за 2020 г., както и форматите, в които е достъпна съгласно чл.15а, ал.3 от ЗДОИ

 /assets/baneri/download-pdf.png Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Перник за 2021г., както и форматите, в които е достъпна съгласно чл.15а, ал.3 от ЗДОИ 


Наименование Брой тегления
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Перник за 2021г., както и форматите, в които е достъпна съгласно чл.15а, ал.3 от ЗДОИ 163 Изтегли документ с име "Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Перник за 2021г., както и форматите, в които е достъпна съгласно чл.15а, ал.3 от ЗДОИ"
Списък информация ЗДОИ 2020.pdf 176 Изтегли документ с име "Списък информация ЗДОИ 2020.pdf"
Списък информация ЗДОИ 2019.pdf 161 Изтегли документ с име "Списък информация ЗДОИ 2019.pdf"
  1. ст на Областна администрация - Перник, както и форматите, в които е достъпна съгласно чл.15а, ал.3 от ЗДОИ... - Текуща страница
  2. Списъци на издадените административни актове в изпълнение на правомощията на областния управител по години
  3. Годишни отчети

Търсене