История

Дата на публикуване: 09.02.2016 12:00

Дванадесет години след неуспешния опит, Василий ІІ за втори път обсадил Перник. След 88 дни императорът отново претърпял неуспех. Едва в края на 1018 г. Кракра предал на Василий ІІ ключовете не Пернишката крепост и другите 35 крепости, без да бъде победен в битка. Така този “опитен във военното дело” български войвода избягнал безсмислени кръвопролития. И останала славата му на прочут и обичан “народен герой”.

Името на войводата красноречиво подсказва българския му произход, но много историци се питат - от къде тръгва родословието му? И бързат да обяснят, че неговите предци са дошли по тези места по времето на Омуртаг, когато Средец и Перник били присъединени към България и са били необходими верни хора да въздигнат порутените крепости, за да бранят пограничните райони.

Други предполагат, че много източнобългарски боляри потърсили убежище в Западна Българи при първото нашествие на киевските руси от север / 968 г. /. Има даже легенда за идването на Кракра по това време.

По-вероятно е Кракра да произхожда от местен български род, установил се по тези земи през V – VІІ в. Дълго време предците му, а след това и той имал възможността да познае твърде добре целия регион – планините, пътищата, крепостите. Да изгради нови крепости, така както е изградил крепостта Перник.

В този регион на България планините са 17 и те ограждат като венец трите котловини – Знеполе, Граово и Мраката. Древните пътища, които минавали през него, го пресичат в четирите посоки и късноантичните и ранносредновековни крепости, охраняващи пътищата и целия регион, са над 75. Като прибавим и крепостите на север и североизток от София те стават над 100. При това положение Кракра, като човек познаващ района от малък е можел да избере 35 от тях, както и да ги укрепи и организира по подобие на Пернишката крепост - църква в подножието, тунел за доставяне на вода и провизии, близко селище.

На територията на област Перник могат да се посетят следните музеи:

Регионален исторически музей – Перник, с адрес: ул.”Физкултурна” №2

Подземен минен музей – гр.Перник, с адрес : пл.”Кракра” №10

Художествена галерия – Перник, с адрес  пл.”Кракра” №1

Общински исторически музей – Радомир, (обединява 3 музейни експозиции в Радомир:„ Стойова къща”, "Войнишко въстание" и "Майка Парашкева"), ул.”Черковна” №15, пл.”Войнишко въстание”, ул.”Люлякова” №50

Общински исторически музей – Трън, с адрес: ул.”Вельо Стоянов”№22

Музеен комплекс „Бусинска керамика”,  с.Бусинци – община Трън

Музей на киселото мляко, с. Студен извор – община Трън

Музей „Земенски манастир Св. Йоан Богослов” - Земен


  1. История - Текуща страница
  2. Общини
  3. Култура
  4. Икономика
  5. Туризъм
  6. География

Търсене