Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по английски език, компютърна грамотност и два семинара

Дата на публикуване: 12.02.2016 14:15

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения по английски език, компютърна грамотност и два семинара на теми (Умение за управление на стреса и управление на времето) и (Комуникативни и презентативни умения).

/assets/baneri/download-pdf.pngДоговор

/assets/baneri/download-pdf.pngПротокол

/assets/baneri/download-pdf.pngЗаинтересовани страни: въпроси и отговори

/assets/baneri/download-pdf.pngДокументация

/assets/baneri/download-pdf.pngПублична покана

/assets/baneri/download-pdf.pngУказания за участие

/assets/baneri/download-pdf.png Техническа спецификация

/assets/baneri/word-doc-icon.pngОбразци

Публикуван на Четвъртък, 11 Септември 2014 09:35
Последно променен на Понеделник, 20 Октомври 2014 09:21


 1. грамотност и два семинара... - Текуща страница
 2. Обществени поръчки след 15.04.2016 г.
 3. Обществени поръчки до 15.04.2016 г.
 4. Обществени поръчки
 5. Вътрешни правила
 6. Публична покана за „Извършване на СМР - дейности на сгради в режим на етажна собственост”
 7. Покана за избор на изпълнител по реда на раздел IVа от вътрешните правила за обществени поръчки в ОА
 8. СЪОБЩЕНИЕ
 9. Покана за провеждане на избор за изпълнител по чл.14 ал.5 от ЗОП
 10. Избор на изпълнител за застраховка на сградата и имуществото на Областна администрация Перник
 11. Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на чл. 14, ал.5 от ЗОП
 12. Съобщение за класиране във връзка с доставка на канцеларски материали за ОА - Перник
 13. Покана за провеждане на избор за изпълнител
 14. Покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5
 15. Съобщение във връзка с изпълнението на дейности по проект ЦА12-22-36/04.06.2013г.
 16. Втора покана за провеждане на избор за изпълнител по реда на ЧЛ.14, АЛ.5
 17. Публична покана за подмяна на асансьорна уредба
 18. Съобщение във връзка с покана номер 32-03-68/22.04.2014
 19. Организиране и провеждане на обучения по ключови компетенции по проект ЦА12-22-36/04.06.2014
 20. Заповед за прекратяване на процедура за подмяна на асансьорна уредба
 21. Втора публична покана за подмяна на асансьорна уредба.
 22. Втора публична покана за абонаментна месечна поддръжка на зелени площи.
 23. Абонаментно извънгаранционно хардуерно, софтуерно сервизно обслужване на компютърната и периферна техника на Областна Администрация Перник
 24. Покана за направа на сигнално - указателна пътна маркировка вход - изход на ГКПП в с. Стрезимировци
 25. Обществена поръчка по чл.8 а от ЗОП - \\"Охрана на обекти под управлението на ОУ на Област Перник"
 26. Публична покана с №9048994 касаеща \\"Охрана на обекти под управлението на областния управител"
 27. Плащания по договори
 28. Покана за събиране на оферти за физическа охрана в Синдикален дом
 29. Съобщение във връзка с покана номер: 9029342

Търсене