Биографии

Дата на публикуване: 03.05.2016 19:41

Зам. областен управител на Област Перник:

v dimitrov 3.jpg 01

Валентин Димитров

Рождена дата:

13.11.1962 г.

Образование:

 - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" 

Специалност - Радиолокации
Образователна степен - Магистър Радио инженер

 - ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград

Специалност - Право 
Образователна степен - Магистър

Професионален опит: 

Октомври 2013  – 08. 12. 2014г.

Заместник кмет на СО – Район Витоша

Февруари 2011 – 01. 10. 2013г.

Директор  ОД МВР към МВР

1986 – 2011г.                                         

Служител в системата на МВР

Семейство:

Женен с две деца

e-mail:   v.dimitrov@pk.government.bg
тел.: +359 76 649931


Търсене