Биография

Дата на публикуване: 15.04.2016 06:55Кирил Стоев
/Областен управител на област с административен център Перник/

 

Кирил Стоев е роден в София през 1982 година. Живее със семейството си в град Радомир.
Завършил е Техникума по енергетика в Радомир, след което завършва УНСС като бакалавър по икономика. Има и магистърска степен Европейска интеграция. 

От 2005г. работи в софтуерна и консултантска компания, собственост на Panasonic, осигуряваща управление на веригата за доставки, планиране на производството, планиране на дребно, операции на магазини и предложения за управление.

Владее английски и руски език.


Търсене