Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 26.03.2018 12:24
 Р Е Г И С Т Ъ Р
на
декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от закона
(служителите Областна администрация - Перник, членовете на политическите кабинети, извън посочените в чл. 6, ал. 1 от закона, съветници и експерти към политическите кабинети)

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2022

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2021

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2020

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2019

Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2018
Търсене