Биография

инж. Емил Костадинов
/Областен управител на област с административен център Перник/

Рождена дата - 01.01.1986 г.


Работил е в Областно пътно управление – Перник, а в периода ноември 2015 г. – октомври 2019 г. е бил кмет на кметство „Изток“, община Перник.
Завършил е ВТУ „Тодор Каблешков“ – София с магистърските специалности „Транспортен мениджмънт“ и „Автоматизирано проектиране в машиностроенето“.
Има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и по специалността „Национална сигурност и отбрана“ от Военната академия „Георги Раковски“ – София. 

 
Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия