Приемно време

Приемен ден на областния управител е всеки последен вторник на месеца, от 10.00 до 12.00 часа

Записването за приемния ден става чрез попълване на заявление по образец. Готовата бланка може да бъде изтеглена от тук или да бъде получена на място в Областна администрация Перник.

Можете да заявите желанието си за среща с областния управител до десето число на всеки месец, по следните начини:

 • На място - в Звеното за административно обслужване, намиращо се на партерния етаж в сградата на администрацията
 • По телефон - 076/649910
 • По пощата – изпращате попълнено заявление на адрес: гр, Перник, пл. "Св. Иван Рилски 1Б"
 • По електронна поща - oblast@pk.government.bg

След приемането на Заявлението, експерт на Областна администрация Перник ще се свърже с Вас, за потвърждение на участието Ви в приемния ден.

Свързани страници:

 1. Основна рубрика: Структура
 2. Биографии
 3. Органограма
 4. Биография
 5. Иво Иванов
 6. инж. Васил Павлов
 7. Главен секретар
 8. инж. Валентин Димитров
 9. Правомощия
 10. Функции
 11. Администрация
 12. Заместник областни управители
 13. Областен управител
 14. Приемно време - Текуща страница

Търсене

Приемен ден на областния управител

Електронна пощенска кутия