Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район

Дата на публикуване: 29.07.2016 12:08

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие (чл.86, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие ). Докладът се изготвя от териториалното звено на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в Югозападния район – отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югозападен район” – София област, Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.
/assets/baneri/download-pdf.pngГодишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район

 1. район... - Текуща страница
 2. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански
 3. Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в гр. Разлог
 4. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
 5. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район
 6. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 27 юни - 28 юни 2017 г.
 7. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 01 юни - 02 юни 2017 г.
 8. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 04-05.04.2019 г. в гр. Разлог
 9. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 29-30.11.2018 г.
 10. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 26 януари - 27 януари 2017 г.
 11. Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район - 13 декември -14 декември 2016 г.
 12. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
 13. Заседание на Регионалния съвет за развитие 17 ноември - 18 ноември 2016 г.
 14. Регионален план за развитие на Югозападен район - 2014 - 2020 г.
 15. Заседание на Регионалния съвет за развитие 02 декември - 04 декември 2015 г
 16. Заседание на Регионалния съвет за развитие 25 февруари - 26 февруари 2016 г.
 17. Заседание на Регионалния съвет за развитие 20 април - 22 април 2016 г.
 18. Заседание на Регионалния съвет за развитие - 30 юни-1юли 2016 г.
 19. Заседание на Регионалния съвет за развитие 08 септември - 09 септември 2016 г.
 20. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 25 - 26 октомври 2017 г.

Търсене