Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 27 юни - 28 юни 2017 г.

Дата на публикуване: 11.08.2017 11:27

 Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 27-28.06.2017 г. в гр. Правец

 

Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 27-28.06.2017 г. в гр. Правец

 

Комплексно административно обслужване

ОПДУ-ИГРП_2017

Изпълнение оперативни програми ЮЗР    

Годишен доклад РПР ЮЗР за 2016 г.

ОПОС напредък ЮЗР    

ОПОС предстоящи процедури

ОПРР напредък ЮЗР     

ОПИК напредък ЮЗР     

ОПРЧР напредък ЮЗР   

Достъп до електронни регистри и комплексни електронни услуги  

Предстоящи процедури Добро управление и Околна среда   

ПРСР напредък ЮЗР      

Програми за териториално сътрудничество         

ОПТТИ напредък 

Добри практики община Правец      

Самел 90


 1. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 27 юни - 28 юни 2017 г. - Текуща страница
 2. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански
 3. Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в гр. Разлог
 4. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
 5. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район
 6. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 01 юни - 02 юни 2017 г.
 7. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 04-05.04.2019 г. в гр. Разлог
 8. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 29-30.11.2018 г.
 9. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 26 януари - 27 януари 2017 г.
 10. Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район - 13 декември -14 декември 2016 г.
 11. Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
 12. Заседание на Регионалния съвет за развитие 17 ноември - 18 ноември 2016 г.
 13. Регионален план за развитие на Югозападен район - 2014 - 2020 г.
 14. Заседание на Регионалния съвет за развитие 02 декември - 04 декември 2015 г
 15. Заседание на Регионалния съвет за развитие 25 февруари - 26 февруари 2016 г.
 16. Заседание на Регионалния съвет за развитие 20 април - 22 април 2016 г.
 17. Заседание на Регионалния съвет за развитие - 30 юни-1юли 2016 г.
 18. Заседание на Регионалния съвет за развитие 08 септември - 09 септември 2016 г.
 19. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район
 20. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 25 - 26 октомври 2017 г.

Търсене