Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 29-30.11.2018 г.


Търсене
Приемен ден на областния управител
Електронна пощенска кутия