Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях


Наименование Брой тегления
график язовири 2022.docx 41 Изтегли документ с име "график язовири 2022.docx"
ЗАПОВЕД -Язовири 2022г..doc 32 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД -Язовири 2022г..doc"
график язовири 2021г. файл 111.docx 123 Изтегли документ с име "график язовири 2021г. файл 111.docx"
ЗАПОВЕД -Язовири 2021г..doc 148 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД -Язовири 2021г..doc"
Заповед № РД-116 от 28. 08. 2020 г..pdf 143 Изтегли документ с име "Заповед № РД-116 от 28. 08. 2020 г..pdf"
Заповед №РД -135.doc 162 Изтегли документ с име "Заповед №РД -135.doc"
График за извършване на класификация.docx 168 Изтегли документ с име "График за извършване на класификация.docx"
Заповед ОМП - 3 от 21.01.2016.pdf 188 Изтегли документ с име "Заповед ОМП - 3 от 21.01.2016.pdf"
Протокол 14.09. 2016 г.pdf 171 Изтегли документ с име "Протокол 14.09. 2016 г.pdf"
Заповед ОМП - 9 от 11.11.2016.pdf 172 Изтегли документ с име "Заповед ОМП - 9 от 11.11.2016.pdf"
Протокол 01.04. 2016 г.pdf 167 Изтегли документ с име "Протокол 01.04. 2016 г.pdf"
 1. на съоръженията към тях... - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 9. Областен съвет за развитие
 10. Областен съвет по сигурност
 11. Областна комисия \"Военни паметници\"
 12. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Епизоотична комисия
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене