Областна комисия по транспорт


Наименование Брой тегления
Заповед за Транспорт 2022..doc 246 Изтегли документ с име "Заповед за Транспорт 2022..doc"
Заповед за Транспорт 2022..doc 385 Изтегли документ с име "Заповед за Транспорт 2022..doc"
Областна комисия по транспорт - Заповед.pdf 301 Изтегли документ с име "Областна комисия по транспорт - Заповед.pdf"
Протокол неприсъствено процедура ОКД 2021.pdf 355 Изтегли документ с име "Протокол неприсъствено процедура ОКД 2021.pdf"
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ ЗА 2020г..pdf 355 Изтегли документ с име "ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ ЗА 2020г..pdf"
Заповед RD-112 ot 24.07.2017.pdf 380 Изтегли документ с име "Заповед RD-112 ot 24.07.2017.pdf"
Протокол 13.02.2019.pdf 349 Изтегли документ с име "Протокол 13.02.2019.pdf"
Заповед РД-21 от 24.02.2017.pdf 414 Изтегли документ с име "Заповед РД-21 от 24.02.2017.pdf"
Протокол 08.08.2019.pdf 433 Изтегли документ с име "Протокол 08.08.2019.pdf"
Заповед РД-68 от 30.05.pdf 364 Изтегли документ с име "Заповед РД-68 от 30.05.pdf"
Протокол 09.01.2018.pdf 405 Изтегли документ с име "Протокол 09.01.2018.pdf"
Протокол 28.11.2018.pdf 345 Изтегли документ с име "Протокол 28.11.2018.pdf"
Протокол 23.07.2020г..pdf 313 Изтегли документ с име "Протокол 23.07.2020г..pdf"
Протокол 22.06.2017.pdf 329 Изтегли документ с име "Протокол 22.06.2017.pdf"
Pravilnik KT ot 22.06.2017.pdf 244 Изтегли документ с име "Pravilnik KT ot 22.06.2017.pdf"
Заповед за Транспорт 2020г. актауразирана (2).pdf 288 Изтегли документ с име "Заповед за Транспорт 2020г. актауразирана (2).pdf"
 1. Областна комисия по транспорт - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областен съвет за противодействие на корупцията
 5. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 8. Областен съвет за развитие
 9. Областен съвет по сигурност
 10. Областна комисия \"Военни паметници\"
 11. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 12. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Епизоотична комисия
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене