Областна комисия по безопасност на движението по пътищата


Наименование Брой тегления
Протокол от заседание на ОКБДП на 13.06.2022г_ ок.docx 48 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на ОКБДП на 13.06.2022г_ ок.docx"
Протокол от заседание на ОКБДП-Перник на 15.04.2022г.docx 40 Изтегли документ с име "Протокол от заседание на ОКБДП-Перник на 15.04.2022г.docx"
Годишен областен доклад за 2021г.по БДП..docx 37 Изтегли документ с име "Годишен областен доклад за 2021г.по БДП..docx"
Протокол.docx 51 Изтегли документ с име "Протокол.docx"
Obrazec 5.0_Godishna oblastna plan-programa ревизирана 2.docx 60 Изтегли документ с име "Obrazec 5.0_Godishna oblastna plan-programa ревизирана 2.docx"
Заповед.pdf 54 Изтегли документ с име "Заповед.pdf"
ПЛАН-ПРОГРАМА.pdf 125 Изтегли документ с име "ПЛАН-ПРОГРАМА.pdf"
Протокол 29.11.2017.pdf 120 Изтегли документ с име "Протокол 29.11.2017.pdf"
Заповед РД-172 от 21.11.2017.pdf 121 Изтегли документ с име "Заповед РД-172 от 21.11.2017.pdf"
Заповед РД-44 от 06.04.2017.pdf 119 Изтегли документ с име "Заповед РД-44 от 06.04.2017.pdf"
Заповед РД-82 от 12.06.17.pdf 110 Изтегли документ с име "Заповед РД-82 от 12.06.17.pdf"
Протокол 10.01.2019.pdf 108 Изтегли документ с име "Протокол 10.01.2019.pdf"
Протокол 04.04.2017.pdf 104 Изтегли документ с име "Протокол 04.04.2017.pdf"
Протокол 13.11.2018.pdf 119 Изтегли документ с име "Протокол 13.11.2018.pdf"
Протокол 14.07.2020 г..pdf 110 Изтегли документ с име "Протокол 14.07.2020 г..pdf"
Протокол 07.03.2018.pdf 122 Изтегли документ с име "Протокол 07.03.2018.pdf"
Протокол 12.09.2019.pdf 124 Изтегли документ с име "Протокол 12.09.2019.pdf"
Протокол 16.12.2020 г..pdf 121 Изтегли документ с име "Протокол 16.12.2020 г..pdf"
Протокол 21.01.2020 г..pdf 104 Изтегли документ с име "Протокол 21.01.2020 г..pdf"
Протокол 17.09.18.pdf 117 Изтегли документ с име "Протокол 17.09.18.pdf"
Протокол 27.03.2019.pdf 110 Изтегли документ с име "Протокол 27.03.2019.pdf"
Безопасност -ЗАПОВЕД за правила (1).pdf 105 Изтегли документ с име "Безопасност -ЗАПОВЕД за правила (1).pdf"
правила по бдп (1).pdf 137 Изтегли документ с име "правила по бдп (1).pdf"
 1. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 7. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 8. Областен съвет за развитие
 9. Областен съвет по сигурност
 10. Областна комисия \"Военни паметници\"
 11. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 12. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Епизоотична комисия
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене