Областен съвет за противодействие на корупцията


Наименование Брой тегления
Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност - Заповед.pdf 103 Изтегли документ с име "Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност - Заповед.pdf"
Протокол от 21.12.2020 г..pdf 115 Изтегли документ с име "Протокол от 21.12.2020 г..pdf"
Протокол 14.05.2018.pdf 99 Изтегли документ с име "Протокол 14.05.2018.pdf"
План за работа на съвета за 2018.pdf 102 Изтегли документ с име "План за работа на съвета за 2018.pdf"
План за действие на съвета през 2017 година 93 Изтегли документ с име "План за действие на съвета през 2017 година"
Заповед № РД- 91/ 22.06.2017г. 92 Изтегли документ с име "Заповед № РД- 91/ 22.06.2017г."
Заповед № РД- 59/ 16.05.2017г. 98 Изтегли документ с име "Заповед № РД- 59/ 16.05.2017г."
Протокол 07.03.17 г. 100 Изтегли документ с име "Протокол 07.03.17 г."
Отчет на Плана за действие на съвета 97 Изтегли документ с име "Отчет на Плана за действие на съвета"
Правилник за съвета по антикорупция (1).pdf 115 Изтегли документ с име "Правилник за съвета по антикорупция (1).pdf"
заповед Антикорупция.pdf 67 Изтегли документ с име "заповед Антикорупция.pdf"
 1. Областен съвет за противодействие на корупцията - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 8. Областен съвет за развитие
 9. Областен съвет по сигурност
 10. Областна комисия \"Военни паметници\"
 11. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 12. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Епизоотична комисия
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене