Областен съвет за противодействие на корупцията


Наименование Брой тегления
Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност - Заповед.pdf 390 Изтегли документ с име "Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност - Заповед.pdf"
Протокол от 21.12.2020 г..pdf 397 Изтегли документ с име "Протокол от 21.12.2020 г..pdf"
План за работа на съвета за 2018.pdf 304 Изтегли документ с име "План за работа на съвета за 2018.pdf"
Протокол 14.05.2018.pdf 320 Изтегли документ с име "Протокол 14.05.2018.pdf"
План за действие на съвета през 2017 година 374 Изтегли документ с име "План за действие на съвета през 2017 година"
Заповед № РД- 59/ 16.05.2017г. 369 Изтегли документ с име "Заповед № РД- 59/ 16.05.2017г."
Отчет на Плана за действие на съвета 284 Изтегли документ с име "Отчет на Плана за действие на съвета"
Протокол 07.03.17 г. 349 Изтегли документ с име "Протокол 07.03.17 г."
Заповед № РД- 91/ 22.06.2017г. 331 Изтегли документ с име "Заповед № РД- 91/ 22.06.2017г."
Правилник за съвета по антикорупция (1).pdf 362 Изтегли документ с име "Правилник за съвета по антикорупция (1).pdf"
заповед Антикорупция.pdf 232 Изтегли документ с име "заповед Антикорупция.pdf"
 1. Областен съвет за противодействие на корупцията - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 8. Областен съвет за развитие
 9. Областен съвет по сигурност
 10. Областна комисия \"Военни паметници\"
 11. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 12. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 13. Областен експертен съвет по устройство на територията
 14. Епизоотична комисия
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене