Епизоотична комисия


Наименование Брой тегления
ЗАПОВЕД ЕПИЗООТИЧНА - ПОСЛЕДНА.doc 391 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЕПИЗООТИЧНА - ПОСЛЕДНА.doc"
Епизоотична комисия - Заповед.pdf 353 Изтегли документ с име "Епизоотична комисия - Заповед.pdf"
Доклад - м. април.pdf 440 Изтегли документ с име "Доклад - м. април.pdf"
Протокол 27.04.2021.pdf 469 Изтегли документ с име "Протокол 27.04.2021.pdf"
Доклад - м. януари.pdf 385 Изтегли документ с име "Доклад - м. януари.pdf"
Доклад - м. февруари.pdf 529 Изтегли документ с име "Доклад - м. февруари.pdf"
Протокол 04.03.2021.pdf 437 Изтегли документ с име "Протокол 04.03.2021.pdf"
Заповед - Епизоотична....pdf 354 Изтегли документ с име "Заповед - Епизоотична....pdf"
Протокол 10.02.2021.pdf 412 Изтегли документ с име "Протокол 10.02.2021.pdf"
Доклад за областната епизоотична комисия.pdf 462 Изтегли документ с име "Доклад за областната епизоотична комисия.pdf"
Протокол 19 08 2019.pdf 446 Изтегли документ с име "Протокол 19 08 2019.pdf"
Протокл 18.12.2019.pdf 417 Изтегли документ с име "Протокл 18.12.2019.pdf"
Протокл 15.10.2019.pdf 435 Изтегли документ с име "Протокл 15.10.2019.pdf"
Доклад - м. декември.pdf 401 Изтегли документ с име "Доклад - м. декември.pdf"
Протокол 05.08.2019.pdf 422 Изтегли документ с име "Протокол 05.08.2019.pdf"
Протокол 03.09.2019.pdf 438 Изтегли документ с име "Протокол 03.09.2019.pdf"
Протокол 08.05.2020 г..pdf 463 Изтегли документ с име "Протокол 08.05.2020 г..pdf"
Протокол 03.09.2018.pdf 458 Изтегли документ с име "Протокол 03.09.2018.pdf"
Протокол 01.10.2019.pdf 380 Изтегли документ с име "Протокол 01.10.2019.pdf"
Протокол 08.10.2019.pdf 422 Изтегли документ с име "Протокол 08.10.2019.pdf"
Протокол 12.08.2019.pdf 400 Изтегли документ с име "Протокол 12.08.2019.pdf"
Протокол 08.12.2020.pdf 403 Изтегли документ с име "Протокол 08.12.2020.pdf"
Протокол 12.04.2019.pdf 428 Изтегли документ с име "Протокол 12.04.2019.pdf"
Протокол 10. 09. 2019.doc 403 Изтегли документ с име "Протокол 10. 09. 2019.doc"
Протокол 16.07.2019.pdf 441 Изтегли документ с име "Протокол 16.07.2019.pdf"
Протокол 14.01.2020.pdf 461 Изтегли документ с име "Протокол 14.01.2020.pdf"
Протокол 27.08.2019.pdf 446 Изтегли документ с име "Протокол 27.08.2019.pdf"
Протокол 27.09.2019.pdf 509 Изтегли документ с име "Протокол 27.09.2019.pdf"
Протокол 22.07.2019.pdf 452 Изтегли документ с име "Протокол 22.07.2019.pdf"
Протокол 29.07.2019.pdf 431 Изтегли документ с име "Протокол 29.07.2019.pdf"
Протокол 29.05.2019.pdf 401 Изтегли документ с име "Протокол 29.05.2019.pdf"
Протокол 21.08.2019.pdf 399 Изтегли документ с име "Протокол 21.08.2019.pdf"
Протокол 31.07.2019.pdf 404 Изтегли документ с име "Протокол 31.07.2019.pdf"
Протокол 29.11.2019.pdf 426 Изтегли документ с име "Протокол 29.11.2019.pdf"
Протокол 26.10.2017.pdf 428 Изтегли документ с име "Протокол 26.10.2017.pdf"
Заповед РД-29 от 01.03.2017.pdf 421 Изтегли документ с име "Заповед РД-29 от 01.03.2017.pdf"
Заповед РД-129 от 22.08.2017.pdf 453 Изтегли документ с име "Заповед РД-129 от 22.08.2017.pdf"
Протокол 11.09.2017.pdf 420 Изтегли документ с име "Протокол 11.09.2017.pdf"
Протокол 12.07.2018 г..pdf 433 Изтегли документ с име "Протокол 12.07.2018 г..pdf"
Zapoved №RD-103 ot 12.12.2019.pdf 345 Изтегли документ с име "Zapoved №RD-103 ot 12.12.2019.pdf"
Утвърден правилник 08.12.2020г. (1).pdf 464 Изтегли документ с име "Утвърден правилник 08.12.2020г. (1).pdf"
 1. Епизоотична комисия - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 9. Областен съвет за развитие
 10. Областен съвет по сигурност
 11. Областна комисия \"Военни паметници\"
 12. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 13. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 14. Областен експертен съвет по устройство на територията
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене