Епизоотична комисия


Наименование Брой тегления
ЗАПОВЕД ЕПИЗООТИЧНА - ПОСЛЕДНА.doc 127 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЕПИЗООТИЧНА - ПОСЛЕДНА.doc"
Епизоотична комисия - Заповед.pdf 151 Изтегли документ с име "Епизоотична комисия - Заповед.pdf"
Доклад - м. април.pdf 173 Изтегли документ с име "Доклад - м. април.pdf"
Протокол 27.04.2021.pdf 183 Изтегли документ с име "Протокол 27.04.2021.pdf"
Доклад - м. февруари.pdf 181 Изтегли документ с име "Доклад - м. февруари.pdf"
Доклад - м. януари.pdf 173 Изтегли документ с име "Доклад - м. януари.pdf"
Протокол 04.03.2021.pdf 172 Изтегли документ с име "Протокол 04.03.2021.pdf"
Заповед - Епизоотична....pdf 148 Изтегли документ с име "Заповед - Епизоотична....pdf"
Протокол 10.02.2021.pdf 172 Изтегли документ с име "Протокол 10.02.2021.pdf"
Доклад за областната епизоотична комисия.pdf 187 Изтегли документ с име "Доклад за областната епизоотична комисия.pdf"
Протокол 19 08 2019.pdf 179 Изтегли документ с име "Протокол 19 08 2019.pdf"
Протокл 18.12.2019.pdf 180 Изтегли документ с име "Протокл 18.12.2019.pdf"
Протокл 15.10.2019.pdf 177 Изтегли документ с име "Протокл 15.10.2019.pdf"
Доклад - м. декември.pdf 175 Изтегли документ с име "Доклад - м. декември.pdf"
Протокол 01.10.2019.pdf 168 Изтегли документ с име "Протокол 01.10.2019.pdf"
Протокол 03.09.2019.pdf 175 Изтегли документ с име "Протокол 03.09.2019.pdf"
Протокол 03.09.2018.pdf 187 Изтегли документ с име "Протокол 03.09.2018.pdf"
Протокол 08.05.2020 г..pdf 185 Изтегли документ с име "Протокол 08.05.2020 г..pdf"
Протокол 05.08.2019.pdf 181 Изтегли документ с име "Протокол 05.08.2019.pdf"
Протокол 08.10.2019.pdf 168 Изтегли документ с име "Протокол 08.10.2019.pdf"
Протокол 12.04.2019.pdf 187 Изтегли документ с име "Протокол 12.04.2019.pdf"
Протокол 16.07.2019.pdf 180 Изтегли документ с име "Протокол 16.07.2019.pdf"
Протокол 12.08.2019.pdf 178 Изтегли документ с име "Протокол 12.08.2019.pdf"
Протокол 10. 09. 2019.doc 184 Изтегли документ с име "Протокол 10. 09. 2019.doc"
Протокол 14.01.2020.pdf 185 Изтегли документ с име "Протокол 14.01.2020.pdf"
Протокол 08.12.2020.pdf 170 Изтегли документ с име "Протокол 08.12.2020.pdf"
Протокол 21.08.2019.pdf 168 Изтегли документ с име "Протокол 21.08.2019.pdf"
Протокол 27.08.2019.pdf 191 Изтегли документ с име "Протокол 27.08.2019.pdf"
Протокол 29.05.2019.pdf 176 Изтегли документ с име "Протокол 29.05.2019.pdf"
Протокол 27.09.2019.pdf 197 Изтегли документ с име "Протокол 27.09.2019.pdf"
Протокол 29.07.2019.pdf 181 Изтегли документ с име "Протокол 29.07.2019.pdf"
Протокол 22.07.2019.pdf 186 Изтегли документ с име "Протокол 22.07.2019.pdf"
Протокол 31.07.2019.pdf 183 Изтегли документ с име "Протокол 31.07.2019.pdf"
Протокол 29.11.2019.pdf 188 Изтегли документ с име "Протокол 29.11.2019.pdf"
Протокол 12.07.2018 г..pdf 175 Изтегли документ с име "Протокол 12.07.2018 г..pdf"
Заповед РД-29 от 01.03.2017.pdf 169 Изтегли документ с име "Заповед РД-29 от 01.03.2017.pdf"
Протокол 11.09.2017.pdf 180 Изтегли документ с име "Протокол 11.09.2017.pdf"
Протокол 26.10.2017.pdf 175 Изтегли документ с име "Протокол 26.10.2017.pdf"
Заповед РД-129 от 22.08.2017.pdf 177 Изтегли документ с име "Заповед РД-129 от 22.08.2017.pdf"
Zapoved №RD-103 ot 12.12.2019.pdf 144 Изтегли документ с име "Zapoved №RD-103 ot 12.12.2019.pdf"
Утвърден правилник 08.12.2020г. (1).pdf 191 Изтегли документ с име "Утвърден правилник 08.12.2020г. (1).pdf"
 1. Епизоотична комисия - Текуща страница
 2. Областен щаб за превенция и предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Област Перник
 3. Областен съвет по условия на труд
 4. Областна комисия по транспорт
 5. Областен съвет за противодействие на корупцията
 6. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаймодействия с националния щаб
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Постоянно действаща комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омдбусмана
 9. Областен съвет за развитие
 10. Областен съвет по сигурност
 11. Областна комисия \"Военни паметници\"
 12. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 13. Комисия за обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях
 14. Областен експертен съвет по устройство на територията
 15. Комисия по заетост към областния съвет за развитие
 16. Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси
 17. Областен координационен център
 18. Областен съвет за правата на хората с увреждания
 19. Областен съвет за устойчиво енергийно развитие
 20. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 21. Областен съвет по земеделие и гори

Търсене