Заседания 2016 г.

Дата на публикуване: 19.05.2016 14:30
Проект на бюджет за 2017 г.

Заседание - 08.08.2016 г.
Протокол от проведено общо заседание на АВиК на 08.08.2016 г.
Покана към кметовете на общини от област Перник за Общо събрание на 08.08.2016 г.
Втора покана към кметовете на общини от област Перник за Общо събрание на 08.08.2016 г.

Заседание - 24.06.2016 г.
Протокол от проведено извънредно заседание на АВиК на 24.06.2016 г.
Искане за мандат за извънредно общо заседание на 24.06.2016 г.
Покана към кметове на общини от област Перник за извънредно общо събрание на 26.06.2016 г.
Бизнес план на АВиК Перник 2017-2021 година


Заседание - 11.03.2016 г.
Искане за мандат за редовно заседание на 11.03.2016 г.
Покана към кметове на общини от област Перник за общо събрание на 11.03.2016 г.
Протокол от проведено общо заседание на АВиК на 11.03.2016 г.
Проект на бюджет на АВиК за 2016 г.
Бюджет на АВиК за 2016 г.
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги

Търсене