Заседания 2017 г.

Дата на публикуване: 31.01.2017 13:12

Заседание - 05.09.2017 г.

Протокол от проведено извънредно заседание на АВиК на 05.09.2017 г.

Покана към кметовете на общини от област Перник за извънредно заседание на Общо събрание на 05.09.2017 г. /публикувано на 21.07.2017 г./

Проект на Бюджет на АВиК за 2018 г. /публикувано на 21.07.2017 г./

Обяснителна записка към проект на бюджет на АВиК за 2018 г. /публикувано на 21.07.2017 г./

План за управление на човешките ресурси на "ВиК" ООД, гр. Перник

Бизнес план 2017-2021

Заседание - 21.03.2017 г.
Протокол от проведено общо заседание на АВиК на 21.03.2017 г. /публикувано на 26.03.2017 г./
План за опазване на околната среда за периода 2017 г. - 2021 г. на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, Перник
Бюджет на АВиК за 2017 г. /публикувано на 26.03.2017 г./
Доклад за дейността на АВиК за 2016 г. /публикувано на 26.03.2017 г./
Обяснителна записка към бюджет на АВиК за 2017 г. /публикувано на 26.03.2017 г./
Обяснителна записка на бюджета към 31.12.2016 г. /публикувано на 26.03.2017 г./
Счетоводен баланс към 31.12.2016 г. /публикувано на 26.03.2017 г./
Покана към кметовете на общини от област Перник за Редовно заседание на Общо събрание на 21.03.2017 г. /публикувано на 22.02.2017 г./
Искане за мандат за Редовно заседание на общо събрание на 21.03.2017 г. от МРРБ и МОСВ /публикувано на 22.02.2017 г./
Проект на Бюджет на АВиК за 2017 г. /публикувано на 22.02.2017 г./
Отчет за изпълнение на бюджет за 2016 г. / публикувано на 22.02.2017 г./
Обяснителна записка към проект на бюджета за 2017 г. на АВиК /публикувано на 22.02.2017 г./
Обяснителна записка към отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. на АВиК /публикувано на 22.02.2017 г./


Търсене